Konflikter inom familjen som är svår att komma ur?

05.10.2019

Trots att vi alla är uppkopplade nästan dygnet runt och kan googla oss fram till det vi inte kan i ett Quis, söker efter goda recept eller har glömt namnet på en känd skådespelare, så kan inte google hjälpa oss att ta hand om t ex en konfliktsituation i familjen. Kanske inte så självklar liknelse, tycker du, men vad jag menar är att jag som förälder måste helt enkelt använda mina egna erfarenheter och min sociala kompetens och kunskap för att bäst kunna fostra en familjemedlem och lära den att leva och följa samhällets regler och lagar.

Att då hamna i ständig konflikt med sitt barn eller tonåringen i familjen kan verkligen tära på tålamodet i längden. Självförtroendet och kunskapen om uppfostran som var så självklar när barnet var litet blir nu lite vacklande och otydligt ju äldre barnet blir. Det är ju så lätt att i stressituationer som t ex på morgonen då allt ska ske på minuten, tillåta någonting som inte är regel under andra dygnens timmar och detta kan då utnyttjas av barnet vid ett nästa tillfälle. Det är då som man kan höra sig själv i papegoja upprepningar av ord och ramsor som inte har något värde och man finner sig i en frustrerad situation med tomma ord som redskap och inte längre ger någon effekt eller handlingskraft. 

Har du hamnat i liknade situation eller har andra relationskonflikter som du har svårt att komma ur eller lösa och vet inte vart du ska börja? Kontakta mig så hjälper jag dig att finna din bästa lösning!